Jornada Pràctica, interactiva i participativa: La circularitat com a estratègia i palanca de canvi

Transició empresarial cap a l'Economia Circular

El nostre objectiu, en dissenyar aquest congrés és oferir al teixit empresarial de Castelló l’assistència a unes jornades pràctiques, interactives, participatives amb informació sobre l’aplicació de conceptes d’economia circular en les fases de col·laboració, investigació, finançament, producció, i comercialització d’una empresa.

Podrem, observar, models de simbiosi industrial, conceptes pràctics d’ecodisseny, envasament, processos productius, models de negoci i financers, i estudis de rendibilitat i oportunitats de negoci, a més de conéixer multitud de casos reals d’èxit presentats pels mateixos emprenedors.

Què és el Congrés d'Economia Circular?

Economia Circular =  +Rendibilitat 

Experts i emprenedors ens mostraran i ensenyaran amb exemples, l'ecodisseny, l'aprofitament de residus en processos productius, la utilització de recursos renovables, el manteniment del valor dels productes i materials, la prolongació del cicle de vida dels productes i la minimització en la generació de residus dels seus projectes.

Inscriu-te

Oportunitats de negoci

El marc normatiu i financer actual, sobretot el que ve a curt termini, impulsaran aquests canvis de manera efectiva i a gran escala. A més, l’estalvi de costos derivat de la reducció en la producció i de la reutilització de residus, donarà a les empreses confiança per a explorar nous models de negocis, de gestió, de disseny i canvis en els seus processos productius.

Economia Circular =  +Rendibilitat 

Inscriu-te

Experts i emprenedors ens mostraren i ensenyaren amb exemples que l'ecodisseny, l'aprofitament de residus en processos productius, utilització de recursos renovables, manteniment del valor dels productes i materials, prolongació del cicle de vida dels productes i minimització en la generació de residus dels seus propis projectes.

Oportunitats de negoci

El marc normatiu i financer actual i sobretot el que ve a curt termini, impulsarà aquests canvis de manera efectiva i a gran escala, que a més de l’estalvi de costos derivat de la reducció en la producció i de la reutilització de residus, donarà a les empreses confiança per a explorar en nous models de negocis, de gestió, de disseny i canvis en els processos productius

Per què assistir a l'II Congrés d'Economia Circular?

Per primera vegada a Castelló, pots assistir a una jam session sobre economia circular

Viu l'experiència d'interacció i participació directa dels assistents

Viu l'experiència d'interacció i participació directa dels assistents

Els assistents podran aportar mostres dels residus, productes i matèries primeres que generen o necessiten dels seus processos productius per a buscar sinergies en la fase de market plau de la sessió.

WORK SHOP SIMBIOSI INDUSTRIAL

Els assistents podran aportar mostres dels residus, productes i matèries primeresque generen o necessiten en els seus processos productius per a buscar sinergies en la fase de market place de la jam session.

Zona Demo

Espai de mostra dels projectes, productes i materials reals explicats i desenvolupats en el congrés

Podran assistir totes aquelles pimes que vulguen formar part d'una jornada interactiva.

És una jornada totalment gratuïta i per a assistir serà necessari realitzar la inscripció. No et quedes sense la teua plaça, podran assistir totes aquelles empreses que s’inscriguen fins a completar aforament. Assignació de places per rigorós ordre d’inscripció.

Economia circular: rendibilitat i sostenibilitat

Per què t'interessa assistir?

La Unió Europea ha fixat objectius obligatoris per a la reducció i el reciclatge de residus en sectorsclau, els preus de les emissions de carboni estan augmentant, l'entorn fiscal i els gustos dels consumidors i clients, fa que obligatòriament les empreses hagen d'adoptar la circularitat com a part de la seua estratègia.

Les necessitats d’inversió per a 2040 s’estimen en 230.000 milions d’euros sol en actius físics i infraestructures per a la transició cap a l’una economia circular a la Unió Europea. Aquestes inversions crearen oportunitats en múltiples sectors.
Al seu torn, els models de negoci circulars més l’estalvi derivat dona eficiència dels materials i augment del sector reciclatge podrien generar uns ingressos de 820.000 milions d’euros en 2040, reduint les emissions totals europees del sistema de materials en un 55%.

Blocs temàtics de Congrés d'Economia Circular

Sinergies

Assisteix a una Jam Session amb el concepte de Simbiosi industrial que se celebrarà a Castelló per a aprendre i practicar processos simbiòtics per a generar sinergies, des de la utilització de residus de producció d'una determinada empresa com a matèria primera d'una altra, fins a la utilització conjunta o implantació de serveis, infraestructures i/o projectes comuns.

Sectors

Representants de diferents centres d'estudi investigació ens mostraran idees. conceptes pràctics i oportunitats en l'àmbit de la circularitat dels envasos i plàstics, aplicacions del sector ceràmic i des del sector financer oportunitats d'inversió, ens parlaran de les seues experiències, investigacions, possibilitats d'aplicació i casos d'èxit

Casos d'èxit

“Casos d'Èxit”, està relacionat amb empreses reals i els seus projectes i productes circulars que ens narraran les seues experiències sobre com han dissenyat el seu camí, aplicant les seues fórmules, solucionant els seus problemes, ajudant els participants a tindre altres visions sobre possibilitats reals de l'economia circular

Recepció d'Assistents
08:45 - 09:15
Benvinguda
09:15 - 09:30

Dª Mª Dolores Guillamón

Presidenta de la Cambra de Comerç de Castelló

Sr. Jordi Sebastià.

Director Relacions Externes. IVACE.

Bloc I: Sinergies

09:30 - 11:00
Jam Session: Taller de simbiosi Industrial amb empreses

Sessió de treball activa amb empreses per a identificació d’oportunitats de negoci amb recursos sobrants. A partir d’entrar en una aplicació i respondre a un qüestionari bàsic, s’iniciarà una interactiva jam session amb diverses fases, entre les quals celebrarem un market plau i un feix d’interrelacions, en la qual els assistents obtindran possibilitats, oportunitats de negoci, informació i coneixement per a aplicar conceptes econòmics circulars.

Verónica Kuchinow

Fundadora i directora de Símbiosy

Coffee Networking
11:00 - 11:30

Bloc II: Sectors Industrials

11:30 - 12:45
Aimplas: Economia Circular aplicada al sector del plàstic: casos d'èxit.

Explicarem com es desenvolupa el model de negoci d’economia en el sector del plàstic, com el valorem a través de les certificacions i mostrarem exemples de casos d’èxit de productes desenvolupats dins d’aquest model de negoci.

Sergio Giménez

Director de Negoci d'AIMPLAS

ITC-AICE: Economia circular en el sector ceràmic. Casos d'èxit.

Situació del sector ceràmic en temes d’economia circular i simbiosi industrial.

Dra. Mónica Vicent Cabedo

Investigadora en l'Àrea de Materials i Tecnologies Ceràmiques de l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC-AICE)

Fundació d'Estudis Borsaris i Financers (FEBF): FINANCES SOSTENIBLES Oportunitat d'inversió o Requisit regulador?

La situació reguladora de les anomenades finances sostenibles ha d’estar en l’agenda de totes les empreses. Repassar la situació actual, principals desenvolupaments normatius i d’una altra índole que s’estan produint i, sobretot, els que estan en procés de gestació, és d’interés per a qualsevol empresa projecte o negoci.

Isabel Giménez Zuriaga

Directora General de la Fundació d'Estudis borsaris i financers.

Precs i preguntes

Bloc III: Casos d'èxit

12:45 - 14:00
Moble Bo: Disseny i fabricació de moble ecològics. Residu Zero

L’ecodisseny i fabricació de mobles ecològics de fusta massissa provinent de gestió forestal sostenible, ús de vernissos no contaminants, tot això acreditat amb certificacions ambientals i la reutilització de residus de producció en nous productes derivats de l’evolució i investigació contínua és una màxima de la marca.

Chus Vives Roca

Gerent General i Dissenyadora en Moble bo

Recuperar la Mar Mediterrània des del seu fons marí

Innovació i ecodisseny per a confeccionar vestits de bany amb poliamida reciclada de xarxes de pesca i plàstics que s’extrauen del fons marí mediterrani.
Combinació de tecnologia i artesania per a donar veu a les tècniques més antigues amb aires renovats.

Naiara Cáliz Fernández

CEO i Directora Creativa de Gregal EcoDesign

Secret Loom: Nueva definición de calidad

Aprendrem com es pot dissenyar bosses amb essència mediterrània de manera artesanal a partir de materials orgànics, de proximitat, reciclats i reciclables, inclòs l’embalatge i tot el procés amb certificacions oficials.

A més, de ser productes dissenyats i fabricats per a perdurar en el temps, hi ha un programa de segona vida que tanca la circularitat de Secret Loom.

Carmen Bonet Rambla

CEO i Directora Creativa de Secret Loom

Clausell Studio: Ecodisseny en producte

Possibilitats de l’ecodisseny en el disseny de producte i el perquè de la seua necessitat.

Vicent Clausell

Director creatiu i Gerent de Clausell Studio

Fran Clausell: Maneres d'Habitar

Ecodiseny arquitectura: Entén el disseny d’interiors com una eina poderosa per a millorar la qualitat de vida de les persones perquè puguen gaudir de la seua llar o el seu negoci al màxim. Us convidem a descobrir més en la seua pàgina web: https://franclausell.com/

Fran Clausell Ortiz

Fundador de l'estudi FranClausell Arquitectura Interior, i Director Creatiu

Encapsulae: “Desenvolupament i comercialització d'additius funcionals per a l'acceleració de la degradació d'envasos plàstics”

L’ús de plàstics en la indústria de l’envàs ha sigut una pràctica comuna durant dècades, no obstant això, la quantitat de residus plàstics que es generen a escala global ha portat a la cerca d’alternatives per a la seua degradació i reciclatge. En aquest context, els additius funcionals per a l’acceleració de la degradació dels envasos plàstics han sorgit com una solució innovadora. Aquests additius són capaços d’accelerar el procés de degradació dels envasos plàstics, la qual cosa permet reduir el temps que tarden a descompondre’s i, per tant, reduir l’impacte ambiental. En aquesta ponència s’abordarà el desenvolupament i la comercialització d’aquests additius, així com el seu impacte en la indústria de l’envàs i el medi ambient.

Jose Javier Menendez Medina

CEO de Encapsulae S.L.

Precs i preguntes

Ponents

Aquests són els ponents per al Congrés d'Economia Circular Castelló 2023

Bloc I: Sinergies

Verónica Kuchinow

Fundadora i directora de Símbiosys

Especialista en simbiosi industrial com a eina cap a economia circular, Verónica funda en 2004 la seua primera empresa, ZICLA, especialitzada en el reciclatge de residus i productes reciclats i des de 2014 també és cofundadora de SÍMBIOSY implementant projectes d’economia circular i simbiosi industrial en el territori.
Verónica és presidenta de la Comissió de Transició energètica del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i membre actiu de diverses entitats, think tanks i fòrums nacionals i europeus cap al desenvolupament de l’economia circular a través de la simbiosi industrial, compaginant l’activitat professional amb la docència en diversos centres públics i privats. Universitats del país.
Verónica és enginyera agrònoma amb formació diversa en gestió i direcció d’empreses així com en disseny i innovació empresarial

Bloc II: Sectors Industrials

Sergio Giménez

Director de Negoci d'AIMPLAS

Llicenciat en Química i amb formació postgrau en el Diploma d’Especialització en materials plàstics i processos de transformació. Va iniciar la seua carrera professional l’any 2000 en el laboratori químic de AIMPLAS. En 2006 passe a desenvolupar la línia de negoci d’envasos, en 2011 va assumir el càrrec de responsable de negoci i desenvolupament de mercats i des del 2018 és el director negoci i el coordinador del grup operatiu d’economia Circular.

Dra. Mónica Vicent Cabedo

Investigadora en l'Àrea de Materials i Tecnologies Ceràmiques de l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC-AICE)

Llicenciada en Ciències Químiques (Especialitat Química Industrial) per la Universitat Jaume I (UJI) en 1997 i Doctora en Enginyeria Química (Esment Internacional i Premi Extraordinari) per la mateixa Universitat en 2013.
És membre de l’Institut de Tecnologia Ceràmica-Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques (ITC-AICE) des de 1997, organisme en el qual ha exercit diversos llocs: tècnic de la Unitat de Propietats Superficials i posteriorment investigadora de Projectes de R+D. En l’actualitat pertany a l’Àrea de Materials i Tecnologies Ceràmiques.
Autora de més de 40 articles d’Investigació i més de 75 comunicacions a Congressos i Reunions Tècniques sobre diferents temes relacionats amb la Tecnologia Ceràmica i Enginyeria Química; a més, coautora d’1 patent relacionada amb el tema d’activació alcalina.
Ha participat com a investigadora principal en Projectes de R+D i Assessorament Tecnològic, desenvolupats en l’Institut de Tecnologia Ceràmica, finançats per empreses fabricadores de matèries primeres, rajoles ceràmiques, fregides i esmalts, teules i rajoles, etc., així com per entitats públiques a escala regional Valencià, a escala nacional i a escala europeu. Així mateix, ha impartit Cursos i Seminaris sobre aspectes relatius a la Tecnologia Ceràmica.
Ha sigut membre dels Grups Operatius de Matèries primeres de l’Associació Europea d’Innovació (EIP) i hui dia forma part del panell d’avaluadors de propostes d’investigació de la Comissió Europea.

Isabel Giménez Zuriaga

Directora General de la Fundació d'Estudis borsaris i financers.

Directora General de la Fundació d’Estudis Borsaris i Financers, centre especialitzat en formació i investigació jurídic-financera. Membre del Comité Organitzador Forinvest, Membre del Patronat de Fundació Étnor o Vicepresidenta del Club d’Innovació de la Comunitat Valenciana. Doctora en Economia Aplicada per la Universitat de València, i ESG Advisor de EFPA. Destaca en la seua activitat divulgativa la docència en activitats de postgrau, advisor i jurat de premis com EmprendeXXI de CaixaBank. Col·labora en mitjans de comunicació especialitzats com Cinco Días, Les Províncies, La Razón o Radi Intereconomía.

Bloc III: Casos d'èxit

Chus Vives Roca

Gerent de Moble Bo

M’he criat en el taller on el meu pare fabricava els mobles fent olor la fusta, tocant-la, jugant amb ella, experimentat. Conec totes les seues possibilitats i virtuts i puc afirmar que sostenibilitat i disseny són més que una possibilitat.

Diplomada en Ciències per la Universitat Jaume I de Castelló i Grau en Direcció i Gestió d’Obres i Interiorisme per l’Escola d’Arts i oficis de Castelló

Des de fa 25 anys al capdavant del projecte MOBLE BO investigant i experimentat en ecodisseny per a la fabricació mobles ecològics, amb criteris d’economia circular.

Naiara Cáliz Fernández

CEO i Directora Creativa de Gregal EcoDesign

Soc llicenciada en periodisme i he estat vinculada tota la meua vida a entitats socials. M’apassiona la Mar i viure a prop d’ell. Busseig des de fa més de 20 anys i veure la degradació del fons marí any rere any em va fer prendre consciència que alguna cosa havia de fer. Es va creuar en la meua vida un projecte que recuperava les xarxes fantasma i les convertia en fil de niló i no vaig dubtar en què volia fer alguna cosa amb elles per a retornar-li a la mar allò que tant em donava. Així van sorgir els vestits de bany de Gregal EcoDesign.

Carmen Bonet Rambla

CEO i Directora Creativa de Secret Loom

Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de València. Vaig començar la meua trajectòria professional en l’empresa de la meua família Quimicer, SA, dedicada a la producció de fregides i esmalts ceràmics. Durant 3 anys vaig ser gerent del Projecte Urban Castelló de l’Ajuntament de Castelló, finançat amb fons FEDER i FSE. Les meues inquietuds com a emprenedora em van portar a estudiar i crear la meua pròpia empresa de decoració i projectes fins que la crisi del 2007 em va fer desistir en l’intent. Vaig tornar a l’empresa familiar. Per circumstàncies personals vaig començar a fer bosses amb una amiga però la meua necessitat de saber més va fer que estudiara, una altra vegada. En el Màster d’Artesania Contemporània em vaig formar amb els millors professionals, vaig descobrir la meua passió i li vaig donar forma al meu somni, Secret Loom

Vicent Clausell

Director creatiu i Gerent de Clausell Studio

Vicent Clausell acumula més de 19 anys d’experiència en disseny de producte en diferents sectors i països, i entre les empreses amb les quals ha col·laborat o on ha treballat es troben empreses alemanyes, Italianes, xineses, japoneses i espanyoles com: Ritter Sport, Modiss, H-Concept, Carpyen, Düller, Livoni, Kaldawei, Tekhne, Untrod, Stratic Koffer, Munk, Schneider electric, Sanycces, Wagner studio, Insca Insternacional, Universitat Jaume I, Lebana, Hisse Design, etc.

Els seus treballs han sigut exposats en ciutats com València, Milà, Barcelona, Xangai, Guangzhou, Frankfurt, París, Llemotges, Alacant, Castelló, etc.

Des del seu inici, forma part de la Junta directiva de l’Espremedora (Associació de dissenyadors i creatius de Castelló), des d’on gestiona l’esdeveniment Pechakucha Night Castelló des de la seua novena edició i participa en l’organització del Besign fest.
A més, exerceix docència com a associat i com a coordinador del Workshop Intercrea a la Universitat Jaume I.

Des de fa 13 anys gestiona Clausellstudio, un estudi dedicat fonamentalment al disseny industrial i assessorament en el desenvolupament de productes, abastant també altres serveis relacionats.
Una de les primeres premisses és l’aconseguir en els projectes una alta qualitat tècnica i estètica, gràcies a una extrema simplicitat formal i una cuidada selecció de materials, on l’honestedat i la funcionalitat dels productes són essencials. La passió pel treball, les variades influències rebudes, tant locals com globals i els requeriments del client es cuinen a l’estudi a foc lent per a obtindre un exquisit producte fruit d’una bona combinació dels elements amb sabor mediterrani.

Fran Clausell Ortiz

Fundador de l'estudi FranClausell Arquitectura Interior, i Director Creatiu

És soci de L’Espremedora i desenvolupa la seua activitat des de 2005. El seu treball com interiorista s’enfoca a oferir serveis d’assessorament tècnic per a rehabilitar espais interiors tenint en compte la qualitat de vida dels seus clients. Realitza projectes residencials, despatxos professionals, retail, hostaleria i efímera, utilitzant una metodologia de treball que li permet controlar totes les fases del projecte.

Entén el disseny d’interiors com una eina poderosa per a millorar la qualitat de vida de les persones perquè puguen gaudir de la seua llar o el seu negoci al màxim. Us convidem a descobrir més en la seua pàgina web.

José Javier Menéndez Medina

CEO de Encapsulae S.L.

Breu descripció de la bio: Javier Menéndez Medina. Cap d’operacions: Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de València i Màster en Business Administration per l’ESADE. Ha sigut fundador de dues empreses de biotecnologia i ha treballat també com a director de la companyia Argila Blanca S.A. És expert en materials polimèrics, additius biocides, esmalts ceràmics i és coautor de 3 patents relacionades amb nanomaterials.

Aquest esdeveniment ha sigut possible gràcies a la col·laboració de:

Congreso de economia Circular

Cambra de Comerç de Castelló

Av. dels Germans Bou, 79, 12003 Castelló de la Plana, Castelló

inscripciones@economiacircularcastellon.com

Tel: +34 964 35 65 00